Home
Menu
Zoeken Annuleren

Cultuureducatie

Op SOL De Watervlinder werken we met een leerlijn cultuureducatie. Door middel van deze doorlopende leerlijn brengen we meer samenhang in de culturele loopbaan van kinderen. De komende jaren ligt het accent op een doorgaande leerlijn dans, muziek en drama waarbij we vooral vakoverstijgend te werk gaan. Daarnaast krijgt elke leerling een aantal keer per schooljaar een toneelvoorstelling, een dansvoorstelling, een museumbezoek of een concert aangeboden.
© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer