Home
Menu
Zoeken Annuleren

Leefstijl

Op SOL De Watervlinder werken we met de methode Leefstijl. Leefstijl is een internationale lesmethode die kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Dit omvat een scala van vaardigheden zoals: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico’s inschatten, keuzes maken en doelen stellen. Allemaal essentiële vaardigheden die voor kinderen van 4 tot 12 jaar onmisbaar zijn om goed te kunnen functioneren: thuis, op school en later als volwassenen in de samenleving. Leefstijl legt daarmee de basis voor sociale weerbaarheid en wil bevorderen dat kinderen opgroeien tot zelfstandige, sociaalvaardige en betrokken mensen. Door het oefenen van vaardigheden stimuleert het leefstijlprogramma positief gedrag en worden kinderen niet alleen individueel, maar ook als groep sterker. Ze ontwikkelen zelfvertrouwen en emotionele intelligentie. Ook leren kinderen samen normen en waarden te formuleren. Zo wordt de klas voor kinderen een veilige omgeving waarin met plezier wordt geleerd.
We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling, per kind, met de volgsystemen BOSOS en ZIEN. De uitkomsten worden in een gesprek met ouders gedeeld.

© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer