Home
Menu
Zoeken Annuleren

 

 

 

Waar staan wij voor?

                                                ‘Als een kind niet leert zoals wij lesgeven, geven wij les zoals het kind leert’

                                                                                                         -Elly Wassink, onderwijskundig leider.
We trachten altijd, samen met het kind, te zoeken naar het juiste persoonlijke aanbod. De grote verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau, van onze leerlingen, maken het noodzakelijk binnen het adaptieve systeem plaats in te ruimen voor individuele begeleiding van kinderen. Dit gebeurt o.a. tijdens het zelfstandig werken binnen de groepen en tijdens de weektaak.
Individuele begeleiding is er voor alle leerlingen op sociaal en cognitief gebied. Ons lesmodel is gebaseerd op het Directe Instructie Model(DIM). Het DIM is een lesmodel dat goed bij onze leerlingpopulatie past omdat het uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen. Het houdt rekening met o.a. de snelheid van leren. Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. Er zit veel structuur in de lessen, want elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding. De persoonlijke onderwijsbehoeftes en leerdoelen per kind worden vanuit analyses van methode en niet-methode gebonden toetsten verwerkt in zogeheten actieplannen. De actieplannen zijn leidraad voor de leerkracht om het juiste aanbod per kind te kunnen bieden.
© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer