Home
Menu
Zoeken Annuleren

Ondernemingsraad en ouderraad

Ondernemingsraad
Kinderopvang Ambacht heeft conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) een ondernemingsraad. Medezeggenschap is een belangrijk onderwerp binnen de organisatie. De OR is een personeelsvertegenwoordiging die kritisch en onafhankelijk bij het beleid van de organisatie betrokken is. Zij vormt een serieuze gesprekspartner voor de bestuurder en levert – binnen de kaders van de WOR – een directe bijdrage aan ons succes.

De OR bestaat uit vijf leden:
– Amy Mikolajczak
– Céline Strorchi
– Christe van Zijderveld
– Jennifer Kreukniet
– Rik van Leeuwen
.
Ouderraad
Volgens de Wet Kinderopvang zijn kinderopvangorganisaties verplicht een oudercommissie te hebben, waardoor ouders in staat worden gesteld mee te praten over de kwaliteit van de opvang. Kinderopvang Ambacht hecht hier grote waarde aan.
Iedere locatie heeft een oudercommissie die de belangen van de ouders behartigt, regelmatig overleg heeft met de locatiemanager en meedenkt over zaken die het welbevinden van de kinderen en de kwaliteit van de opvang aangaan.
Voor locatieoverstijgende zaken is er de centrale oudercommissie, waarin alle oudercommissies vertegenwoordigd zijn. De centrale oudercommissie is betrokken bij zaken als pedagogisch beleid en productontwikkeling. De centrale oudercommissie overlegt ieder kwartaal met de bestuurder van Kinderopvang Ambacht.

© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer