Home
Menu
Zoeken Annuleren

 

 

 

Algemene informatie over onze buitenschoolse opvang

Gefeliciteerd. 4 jaar. Uw kind gaat de grote stap naar de basisschool nemen. Hier hoort ook buitenschoolse opvang bij. Jullie zijn van harte welkom! Uw kind is bij ons in goede handen. 

Algemene informatie:

Gediplomeerde pedagogisch medewerkers ontvangen u in de buitenschoolse opvang van harte van maandag tot en met vrijdag vanaf 07:00 uur tot 18:30 uur voor kinderen van 4 jaar tot dat uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

Een buitenschoolse opvang groep heeft maximaal 20 kinderen op een dag.

Wij bieden de volgende opvangvormen:

- Voorschoolse opvang in schoolweken vanaf 07:00 uur totdat school begint;
- Tussenschoolse opvang
- Naschoolse opvang in schoolweken: opvang alleen in schoolweken na schooltijd tot 18:00 uur verlenging tot 18:30 uur is mogelijk;
- Vakantieopvang: opvang alleen in schoolvakanties van 07:30 – 18:00 uur, verlenging vanaf 07:00 en/of tot 18:30 uur is mogelijk;
- Combinaties van bovengenoemde opvangvormen.

Tijdens de opvang:

De voorschoolse opvang sluit in schoolweken aan op de schooltijden. Voor schooltijd worden de kinderen opgevangen door een pedagogisch medewerker en op tijd naar school gebracht.
Studiedagen of vrijdagen voor vakanties zijn gratis als deze op de vaste opvangdag vallen.
Standaard is de voorschoolse opvang van 07.30-08.30, maar we bieden de mogelijkheid tot een vroege start (7:00 uur; ontbijt is dan inbegrepen). De naschoolse opvang is standaard tot 18.00 uur, maar kan verlengd worden tot 18:30 uur. Vakantieopvang is standaard van 07.30-18.00 uur, maar kan ook vanaf 07.00 uur of tot 18.30 uur.
Bij zowel het flexibele als het standaard pakket kunnen er extra dagen en ruildagen worden aangevraagd (extra dagen kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Dagen in het verleden kunnen niet meer als ruildag worden ingezet. De termijn waarbinnen geruild kan worden, is 14 dagen).

Rol van de pedagogisch medewerker:

De medewerkers zorgen voor een veilige kindvriendelijke omgeving waarin zij zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen stimuleren. Naast individuele aandacht voor kinderen kijken we hoe kinderen functioneren binnen de groep. De pedagogisch medewerkers houden u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.

Contact met uw als ouder:

In eerste instantie heeft u als ouder contact met onze centrale organisatie omtrent algemene informatie en de plaatsingsmogelijkheden. Veel kinderen stromen vanuit de dagopvang, siem en peuterspeelgroep door naar de buitenschoolse opvang. Indien u daar geen gebruik van heeft gemaakt begint dan voor u en uw kind de echte opvang. Een paar weken van tevoren heeft u samen met uw kind een kennismakingsgesprek waarin u informatie over de locatie en de groep krijgt en kennismaakt met de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind. Via het ouderportaal wordt u op de hoogte gehouden van alle belevenissen van uw kind op de groep. Tevens kunt u met een ouderapp, naast het directe contact opnemen met de groep, ook eenvoudig dagen aanvragen, ruilen en annuleren of facturen inzien.

© SOL Ambacht 2018