Home
Menu
Zoeken Annuleren

 

 

 

BUITENSCHOOLSE OPVANG 4-13 JAAR

De buitenschoolse opvang is bestemd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Tijdens de buitenschoolse opvang willen we uw kind een fijne tijd bezorgen. Binnen  een veilige kindvriendelijke omgeving stimuleren wij de zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid van de kinderen. De kinderen krijgen individuele aandacht die toegespitst is op hun persoonlijke ontwikkeling. De nadruk bij onze BSO ligt op vrije tijd en ontspanning. Er is persoonlijke aandacht voor de kinderen als ze binnenkomen of opgehaald worden van school. Kinderen moeten zich in de eerste plaats welkom en thuis voelen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen. Pedagogisch medewerkers gaan in op signalen van de kinderen en benaderen ze op een positieve manier.  
De kinderen bepalen zelf wat ze die middag gaan doen. Soms willen kinderen even “niets”, bijvoorbeeld als ze het na een lange schooldag prettig vinden om even niet te hoeven meedoen met activiteiten. Voor de kinderen, die wel willen deelnemen aan activiteiten is er een ruim aanbod, waaruit ze zelf mogen kiezen. Ook in schoolvakanties worden er diverse activiteiten georganiseerd en wordt er in samenspraak met de kinderen het thema bepaald, welke aansluit bij hun behoefte. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en diversiteit van het aanbod.  Zo bieden wij bijvoorbeeld sport, spel en SOLve I IT activiteiten aan. Deze activiteiten passen binnen onze visie. 

De voor- en nachoolse opvang sluit in schoolweken aan op de schooltijden. Voor schooltijd worden de kinderen opgevangen door een pedagogisch medewerker en op tijd naar school gebracht en na schooltijd worden de kinderen in de klas opgehaald door de pedagogisch medewerker. Bij een vroege start (07.00 uur) is het ontbijt inbegrepen.

Studiedagen of vrijdagen voor vakanties zijn gratis als deze op de vaste opvangdag vallen. Bij zowel het flexibele als het standaard pakket kunnen er extra dagen en ruildagen worden aangevraagd. Extra dagen kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Dagen in het verleden kunnen niet meer als ruildag worden ingezet. De termijn waarbinnen geruild kan worden is 14 dagen.VAKANTIEOPVANG 

De vakantieopvang is bestemd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De vakantieopvang is alleen in schoolvakanties van 07:30– 18:00 uur, 
waarbij verlenging vanaf 07:00 en/of tot 18:30 uur mogelijk is. Afname van halve dagen behoort ook tot de mogelijkheden. Tijdens de vakantieopvang worden diverse activiteiten aangeboden.

U kunt alle vakanties afnemen of een deel van de vakantieweken. Er wordt geen geld gerestitueerd wanneer er minder vakantie is afgenomen dan ingekocht. 
© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer