Home
Menu
Zoeken Annuleren

 

 

 

BUITENSCHOOLSE OPVANG 4-13 JAAR

De buitenschoolse opvang is bestemd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Tijdens de buitenschoolse opvang willen we uw kind een fijne tijd bezorgen. Binnen  een veilige kindvriendelijke omgeving stimuleren wij de zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid van de kinderen. De kinderen krijgen individuele aandacht die toegespitst is op hun persoonlijke ontwikkeling. De nadruk bij onze BSO ligt op vrije tijd en ontspanning. Er is persoonlijke aandacht voor de kinderen als ze binnenkomen of opgehaald worden van school. Kinderen moeten zich in de eerste plaats welkom en thuis voelen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen. Pedagogisch medewerkers gaan in op signalen van de kinderen en benaderen ze op een positieve manier.  
De kinderen bepalen zelf wat ze die middag gaan doen. Soms willen kinderen even “niets”, bijvoorbeeld als ze het na een lange schooldag prettig vinden om even niet te hoeven meedoen met activiteiten. Voor de kinderen, die wel willen deelnemen aan activiteiten is er een ruim aanbod, waaruit ze zelf mogen kiezen. Ook in schoolvakanties worden er diverse activiteiten georganiseerd en wordt er in samenspraak met de kinderen het thema bepaald, welke aansluit bij hun behoefte. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en diversiteit van het aanbod.  Zo bieden wij bijvoorbeeld sport, spel en SOLve I IT activiteiten aan. Deze activiteiten passen binnen onze visie. 

Er zijn verschillende vormen en mogelijkheden voor de buitenschoolse opvang van uw kind. We bieden een flexibel pakket (wanneer u per week wisselende dagen nodig heeft) en een standaard pakket aan (wanneer u vaste dagen gaat afnemen). Beide pakketten zijn voor 40 schoolweken opvang. Er geldt een minimale afname van 1 middag per week in de schoolweken. Dit kunt u aanvullen met vakantieopvang en/of voorschoolse opvang. Er zijn slechts een beperkt aantal flexibele plaatsen beschikbaar. Op sommige locaties zijn deze momenteel allemaal bezet. De afdeling Plaatsingen (078-682.05.61) kan u meer informatie geven over de beschikbaarheid van de flexibele opvang.

De opvang sluit in schoolweken aan op de schooltijden. Bij de naschoolse opvang worden de kinderen in de klas opgehaald. Bij de voorschoolse opvang worden de kinderen op tijd naar school gebracht.

Voorschoolse opvang kan worden afgenomen vanaf 07.00 uur of vanaf 07.30 uur. Wanneer u uw kind om 07.00 uur brengt, is het ontbijt inbegrepen.

Studiedagen of vrijdagen voor vakanties zijn gratis als deze op de vaste schoolweken-opvangdag vallen.
U kunt er ook voor kiezen om alleen voorschoolse opvang af te nemen (zonder naschoolse opvang; het uurtarief is dan € 8,42).

Buitenschoolse opvang met vaste dagen:
Wanneer u vaste dagen afneemt, worden niet afgenomen dagen niet gerestitueerd. Via de ouderapp kunt u extra dagen en ruildagen aanvragen. Extra dagen kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Dagen in het verleden kunnen niet meer als ruildag worden ingezet. De termijn waarbinnen geruild kan worden, is 14 dagen.
Wanneer u vakantieopvang afneemt, is de minimale afname 6 dagen per kalenderjaar. U kunt zelf aangeven hoeveel vakantie u in wilt kopen. Er wordt geen geld gerestitueerd wanneer er minder vakantie is afgenomen dan ingekocht. Wanneer er meer vakantiedagen zijn afgenomen dan ingekocht, zal aan het eind van het kalenderjaar een aanvullende factuur worden verzonden.

Buitenschoolse opvang met flexibele dagen:
Bij het Flexibele pakket betaalt u elke maand hetzelfde bedrag. Dit bedrag stellen we samen met u vast op basis van de verwachte afname. Via de ouderapp geeft u de dagen door waarop u opvang nodig heeft. Tot 48 uur van tevoren kunt doorgegeven dagen nog annuleren. Aan het eind van het jaar of bij beeindiging van de plaatsing gaan we kijken wat u heeft betaald en wat u heeft afgenomen. Er kan dan een eindafrekening plaatsvinden. Te laat afgemelde dagen worden in de afrekening meegenomen. Er zijn slechts een beperkt aantal flexibele plaatsen beschikbaar. Op sommige locaties zijn deze momenteel allemaal bezet. De afdeling Plaatsingen (078-682.05.61) kan u meer informatie geven over de beschikbaarheid van de flexibele opvang.

Wanneer u ook vakantieopvang wilt afnemen, kunt u zelf aangeven hoeveel dagen u per kalenderjaar in wilt kopen; er geldt geen minimale afname.

Voor vakanties en sluitingsdagen klik hier.VAKANTIEOPVANG 

De vakantieopvang is bestemd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Vakantieopvang is vanaf 07.00 uur of 07.30 uur en tot 18.00 uur of 18.30 uur. Wanneer u vakantieopvang afneemt, is de minimale afname 6 dagen per kalenderjaar. U kunt zelf aangeven hoeveel vakantie u in wilt kopen. Er wordt geen geld gerestitueerd wanneer er minder vakantie is afgenomen dan ingekocht. Wanneer er meer vakantiedagen zijn afgenomen dan ingekocht, zal aan het eind van het kalenderjaar een aanvullende factuur worden verzonden.
© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer