Home
Menu
Zoeken Annuleren

 

 

 

DAGOPVANG 0-4 JAAR

De dagopvang is voor  kinderen van 10 weken tot 4 jaar. Het spelenderwijs uitdagen van het kind gebeurt de hele dag. Voor ons is het eigen en unieke ontwikkelingstempo van de kinderen maatgevend in de begeleiding van de kinderen. Wij stimuleren de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals:

Motorische vaardigheden (bijv. leren lopen)

Cognitieve vaardigheden/verstandelijke ontwikkeling (bijv. ruimtelijk inzicht) 

Taalontwikkeling (bijv. leren praten)

Creatieve vaardigheden (bijv. fantasiespel en omgaan met materialen)

Binnen de dagopvang zijn er twee opvangvarianten. De eerste variant is het pakket met 52 weken opvang, de tweede variant is een 40 schoolweken pakket. Er geldt een minimale afname van 1 dag per week (dit mogen ook 2 halve dagen zijn).

 

Indien u opvang afneemt vanaf 07.00 uur verzorgen wij voor uw kind een broodmaaltijd (flesvoeding-ontbijt valt hier niet onder, dit dient thuis te worden gegeven). Het gebruik van luiers is steeds in het tarief opgenomen.  Dagopvang is standaard van 07.30-18.00 uur, maar kan verlengd worden vanaf 07.00 uur en/of tot 18.30 uur. U kunt ook halve dagen opvang afnemen. Niet afgenomen dagen worden niet gerestitueerd. Via de ouderapp kunt u extra dagen en ruildagen aanvragen. Extra dagen kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Dagen in het verleden kunnen niet meer als ruildag worden ingezet. De termijn waarbinnen geruild kan worden, is 14 dagen.

Voor vakanties en sluitingsdagen klik hier.

Het spelmateriaal op de kinderopvang is gericht op de leeftijdsgroep. Voor alle ontwikkelingsgebieden is materiaal in de groep of binnen de locatie aanwezig. In de groepen en andere speelruimten, zoals de hal, werken we met speelhoeken. Deze bieden de kinderen structuur, duidelijkheid, overzicht en ze zijn uitdagend. Een kind kan kiezen. De hoeken worden bijvoorbeeld aangegeven door een speelkleed, lage wand of duidelijke hoek in de ruimte.

Kinderen van verschillende groepen kunnen met en bij elkaar spelen in andere ruimten dan in hun koppelgroep. Zo zorgen we ervoor dat onderlinge contacten tussen kinderen vergroot worden en brengen we kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar. Kinderen leren op deze manier zelfstandig ontdekkingen doen. Ze komen in aanraking met nieuwe materialen en activiteiten die zij in de eigen groepsruimte niet hebben. Het gaat erom dat kinderen meer en uiteenlopende ervaringen opdoen, waardoor hun leefwereld wordt vergroot.

De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat er afwisseling binnen het dagprogramma is. De activiteiten, die de pedagogisch medewerker aanbiedt, zijn gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden. De pedagogisch medewerker kijkt bij het vaststellen van de activiteit naar de behoefte van de groep en de verschillende individuen

© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer