Home
Menu
Zoeken Annuleren

 

 

 

PEUTERSPEELGROEP 2-4 JAAR

De gemeente Hendrik- Ido-Ambacht vindt het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Dat betekent dat alle peuters in de gemeente van 2 tot 4 jaar de mogelijkheid hebben om een betaalbare peuterspeelgroep te bezoeken. Een voorschoolse opvang die toegankelijk is voor alle peuters, van werkende en niet-werkende ouders, voor kinderen met en zonder (taal)achterstand of een ontwikkelingsvoorsprong. Kinderen met een (taal) achterstand komen in aanmerking voor een VE plaats. (Voorschoolse Educatie). Vanaf 1 augustus 2020 geldt een landelijke aanbodplicht van 16 uur voorschools educatie en 8 uur voor subsidieplaatsen.

Om dit te kunnen bereiken heeft de gemeente haar beleid voor de peuteropvang gewijzigd. Met ingang van 31 augustus 2020 worden de uren van de peuterspeelgroepen verruimd van 2,5 uur naar 4 uur per dagdeel.

 

Wat zijn de gevolgen van deze verandering?

 

Openingstijden

Om de juiste aansluiting met school te vinden hanteren wij onderstaande openings- en sluitingstijden. 

Locatie

inloop

Tijd dagdeel

SOL Villa Ambacht

08:30  - 08:45 uur inloop

08:45 – 12:45 uur

SOL Admiraal

08:45 – 09:00 uur inloop

09:00 – 13:00 uur

SOL Krommeweg

08:45 – 09:00 uur inloop

09:00 – 13:00 uur

SOL De Watervlinder

08:45 – 09:00 uur inloop

09:00 – 13:00 uur

 

Kosten
De verandering van 2,5 naar 4 uur peuterspeelgroep per dagdeel betekent niet automatisch dat u meer gaat betalen. Hoeveel u exact gaat betalen, hangt af van uw inkomen en van uw werksituatie. Als u en uw partner allebei werken en/of een erkende opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen, krijgt u voor de peuterspeelgroep kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Als u geen recht op kinderopvangtoeslag hebt, betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage zal per uur lager worden op het moment dat we overgaan op 4 uur per dagdeel. 

Wanneer u kinderopvangtoeslag ontvangt, zal uw nieuwe maandbedrag voor 2 ochtenden per week euro 217,87 worden (26,67 uur per maand tegen het verlaagde uurtarief van euro 8,17).Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot 92% van de belasting terug ontvangen.  

Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, komt u in aanmerking voor een subsidieplaats. De kosten daarvan zijn afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen:

 

Inkomen

Maandbedrag voor 2 ochtenden per week

0 – 19.890

€ 8,80

19.891 – 30.581

€ 10,93

30.582 – 42.082

€ 23,20

42.083 – 57.238

€ 36,27

57.239 – 82.276

€ 62,93

82.277 – 114.011

€ 107,20

114.012 en hoger

€ 144,27

 

          

Indien u een bijdrage ontvangt van de Sociale Dienst zal deze nog afgetrokken gaan worden van het maandbedrag.

 

Minimale afname

Reguliere subsidieplaats

2 dagdelen

VE subsidieplaats

4 dagdelen

Met kinderopvangtoeslag

1 dagdeel*

*wij adviseren 2 dagdelen per week vanuit pedagogische doeleinde

 

SOL Ambacht en het VE programma Uk&Puk

Uk&Puk stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen door actief spel. Het is een totaalprogramma waar we met tien thema’s werken die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen. Te noemen taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling en rekenprikkels. Het werken met deze methode leert kinderen spelenderwijs nieuwe vaardigheden.

 

Dagritme:

Naast het vaste dagprogramma dat u van ons gewend bent zullen wij ook een gezonde lunch voor uw kind verzorgen.

 

Mocht u vragen hebben over de plaatsing van uw kind of financiële gerelateerde vragen hebben kunt u contact opnemen met plaatsingenkinderopvang@solambacht.nl

 

Voor vragen of invulling op uw locatie kunt u terecht bij de medewerkers van de groep of SOLmanager.

© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer