Home
Menu
Zoeken Annuleren

Designweek@SOLdeWatervlinder

Vorige week vond op SOL De Watervlinder de DesignWeek plaats. Tijdens deze week werd de hele school ondergedompeld in de wereld van programmeren, computational thinking en design thinking. De leerlingen werden vertrouwd gemaakt met deze vaardigheden, omdat ze deze in de toekomst nodig zullen hebben bij het uitoefenen van hun beroepen.

Voor het bijbrengen van de bovengenoemde vaardigheden waren 4 laboratoria (Labs) ingericht; het CodeLab, het Robotlab, het DesignLab en het MiniLab. In deze Labs maakten de leerlingen aan de hand van leuke en uitdagende opdrachten kennis met programmeren, het ontwerpen van apps, de werking van een computer en het werken met robots. Zo werkten de kinderen van de lagere groepen met bee-bots en blue-bots, die pas na instructies van de kinderen een bepaalde route gingen lopen.
In het DesignLab werkten de kinderen van de hoogste groepen aan een Duurzame Design Challenge, een uitdaging op duurzaam gebied, die door het toepassen van de geleerde technieken moest worden opgelost. De keuze van SOL De Watervlinder was: ‘Hoe zorgen we voor een school zonder afval?’. De kinderen gingen in groepjes aan de slag om hier met behulp van design thinking op een creatieve en analystische wijze oplossingen voor te bedenken.

De week werd afgesloten met een expositie, waarin de kinderen aan ouders en andere belangstellenden lieten zien wat zij in de Designweek hebben gemaakt en geleerd. De kinderen reageerden erg enthousiast op deze leerzame week.
Media
  • Foto DesignWeek 1 1024 x 576.jpg
  • Foto DesignWeek 2 1024 x 576.jpg
© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer