Home
Menu
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad schooljaar 2017-2018

Oudergeleding bestaande uit (van links naar rechts) Ingrid Timmerman, Marleen de Waard, Marloes van Westrenen, Sabine de Waal en Loes de Vetten.


De leerkrachtengeleding bestaande uit (van links naar rechts) Michelle den Boer, Margreet Alblas-de Groot, Iris van Kooten, Peter de Korte en Erik Verbeek

© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer