Home
Menu
Zoeken Annuleren

Kernwaarden SOL

We hebben kernwaarden opgesteld. Deze zijn leidend voor ons denken en doen binnen SOL in houding en gedrag. Onderstaande waarden zijn niet nieuw. Het zijn de overeenkomsten tussen Onderwijs en Kinderopvang. Ze laten zien waar we voor staan en hoe we met kinderen, ouders en elkaar omgaan.

· Persoonlijke sfeer

We zorgen voor een veilige omgeving en goede sfeer. En voor een persoonlijke benadering. We hebben oog voor elkaar. We gaan respectvol met elkaar om.

· Zorg en aandacht

Medewerkers zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van het kind en zijn omgeving en helpen de kinderen te worden wie ze zelf zijn.

· Eigen kracht en kwaliteit

We halen het beste uit de kinderen en onszelf, rekening houdend met de eigenheid. Ieder mens is uniek met een karakter en eigenschappen.

· passie

De mensen binnen onze organisatie zijn gedreven, nemen verantwoordelijkheid, zijn er voor het kind en werken vanuit hun hart.
© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer