Home
Menu
Zoeken Annuleren

 

 

 

Waar staan wij voor?

                                                                                           ‘We zijn groot geworden, door klein te blijven’

                                                                                                         -Ruben van der Steen, directeur.

SOL De Watervlinder is een lerende organisatie met een persoonlijk karakter, die, op basis van een goede balans tussen het sociale en cognitieve component kwalitatief hoog hedendaags onderwijs en opvang biedt ten behoeve van alle kinderen.
SOL De Watervlinder biedt een gestructureerde, sfeervolle en veilige leeromgeving waarin leren en plezier hand in hand gaan. SOL De Watervlinder is een speel-ontwikkel-leerplein waar iedereen meetelt en meedoet op zijn eigen niveau en biedt een sfeer waarbinnen kinderen, ouders en professionals zich veilig, prettig en geaccepteerd voelen.
Kortom: Op De Watervlinder is het onderwijs en de opvang adaptief, want ieder kind is uniek en leert op zijn eigen manier.

Adaptief onderwijs en opvang zorgt voor een optimale ontwikkeling van ieder kind. Op alle vlakken en op eigen niveau en tempo krijgt het de mogelijkheid te groeien. Dit gebeurt op gebied van leerprestaties , sociaal emotionele vaardigheden, creatieve vaardigheden en culturele ontwikkeling. Dit alles met veel persoonlijke aandacht.

Om optimale ontwikkelkansen en hoogwaardig onderwijs te bieden aan kinderen, vergroten directeur, management team en professionals structureel hun kennis en vaardigheden. SOL De Watervlinder functioneert als een eenheid, waarbij sprake is van samenhang en samenwerking binnen het centrum, met de andere kindcentra en met andere organisaties in Hendrik-Ido-Ambacht en regio. We maken gebruik van elkaars kwaliteit met respect voor verschillen.

Wij ondersteunen kinderen in hun ontwikkeling naar een succesvolle, zelfsturende persoonlijkheid. In verbinding met zichzelf, met elkaar en met de omgeving groeien onze kinderen uit naar persoonlijkheden die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij van de 21ste eeuw.

© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer